Vad innebär föräldrakooperativ?
Genom att bli en del av vårt föräldrakooperativ är du som förälder med och driver förskolan. Det innebär ett större ansvar, mer insyn och större inflytande än på en kommunal förskola. Som förälder kan du välja att engagera dig i olika grad under den period ditt barn går på förskolan.
Alla familjer med barn på Lillstugu är medlemmar i kooperativet. Det gör att du som förälder får inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. Föräldrarna ansvarar för i stort sett allt som rör Lillstugu – utom den dagliga pedagogiska verksamheten som de anställda pedagogerna sköter.

Arbetsinsats
För att kunna bedriva fristående förskoleverksamhet får föreningen en summa pengar av kommunen för varje barn som finns i verksamheten. Genom att föräldrarna själva gör vissa arbetsinsatser på förskolan kan vi ha högre personaltäthet. På så sätt får vi föräldrar också stor inblick i verksamheten och lär känna de andra barnen.

Föräldrainsats (FINS)
Som förälder får du möjligheten att vara tillsammans med ditt barn på Lillstugu flera gånger per termin. Generellt brukar föräldrainsatsen uppgå till ca 7 arbetsdagar per år, per familj.

Arbetsgrupper
Vi har en skog-, hus- och festgrupp där vi delar upp oss efter intresse. Skoggruppen rycker in om det behövs fixas något ute på gården eller i skogen. Husgruppen hoppas in om något inne på förskolan behöver tas om hand om och festgruppen ordnar med kick off och andra festligheter.

Arbetsdagar
Ibland behövs det göras en större arbetsinsats och då bjuds alla föräldrar in till en arbetsdag. Under sommar och julledigheter brukar det också vara läge för en storstädning och då delas alla olika städuppdrag upp mellan medlemmarna.

Ansvarsuppdrag
Varje familj behöver vara beredd på att vid minimum ett tillfälle under sitt barns tid på Lillstugu sitta minst en period i styrelsen eller som sammankallande i en arbetsgrupp.