Vår mysiga grillkåta

Lillstugu föräldrakooperativ grundades 1991 och har en väl inarbetad verksamhet. Oss hittar du i natursköna Aspås, 2,5 mil väster om Östersund. Förutom milsvid utsikt över Jämtlands vackra fjäll erbjuder vi dig en trygg och aktiv förskola där du som förälder har chansen att påverka ditt barns förskoletid.

På Lillstugu har vi ett fokus på skog och natur och en central del av verksamheten är vår kåta som ligger en 20 minuters promenad bort. Vi bedriver även en del av vår undervisning där. Där tänds en eld och vid lunchtid får barnen maten levererad dit. Där finns också det lilla snickeriet för barnen och flera naturlekplatser som Lillstugus medlemmar byggt upp under åren. Personalen är van att vara kreativa och använder kontinuerligt naturen som ett läromedel. 

I Lillstugus verksamhet prioriterar vi att ha en hög personaltäthet och att det ska vara en miljö där barnen kan känna sig trygga och utvecklas. Barnens delaktighet i verksamheten är viktig och uppmuntras på olika sätt. 

För att uppnå målen i läroplanen arbetar vi utifrån ett tema som bestäms utifrån barnens behov och intressen.

Personaltäthet. 17 barn och 4 dedikerade pedagoger

Fantastisk skogsmiljö. Vår alldeles egna kåta i en glänta i skogen är ett perfekt utflyktsmål.

Trygghet. En hög prioritet är att barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig trygga i och med verksamheten.