Vår mysiga grillkåta

Lillstugu föräldrakooperativ grundades 1991 och har en väl inarbetad verksamhet. Oss hittar du i natursköna Aspås, 2,5 mil väster om Östersund. Förutom milsvid utsikt över Jämtlands vackra fjäll erbjuder vi dig en trygg och aktiv förskola där du som förälder har chansen att påverka ditt barns förskoletid.

På Lillstugu har vi ett fokus på skog och natur och en central del av verksamheten är vår kåta. En dag i veckan förläggs i den rymlig kåtan som ligger i skogen en halvtimmes promenad från Lillstugu. Där tänds en eld och vid lunchtid får barnen maten levererad dit. Där finns också det lilla snickeriet för de lite större barnen och flera naturlekplatser som Lillstugus medlemmar byggt upp under åren. Personalen är van att vara kreativa och använder kontinuerligt naturen som ett läromedel. 

I Lillstugus verksamhet prioriterar vi att ha en hög personaltäthet och att det ska vara en miljö där barnen kan känna sig trygga och utvecklas. Barnens delaktighet i verksamheten är viktig och uppmuntras på olika sätt. 

Som mest har Lillstugu 18 barn. Vi har ofta aktiviteter som alla kan vara med på oavsett ålder – vi arbetar ”åldersintegrerat”. Men vi brukar också dela upp barnen i grupper efter deras ålder. De äldre barnen har gymnastik och de mindre har ”röris” en dag i veckan. 

För att uppnå målen i läroplanen arbetar vi utifrån ett tema som barnen är med och väljer och påverkar hur vi arbetar.

Personaltäthet. 17 barn och 4 dedikerade pedagoger

Fantastisk skogsmiljö. Vår alldeles egna kåta i en glänta i skogen är ett perfekt utflyktsmål.

Trygghet. En hög prioritet är att barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig trygga i och med verksamheten.