Kösystem
Syskon har förtur till plats på Lillstugu.
Vi tar in barn kontinuerligt i mån av plats.
Maila till vår kö-ansvariga:
koansvarig.lillstugu@telia.com


Krav
Engagerade familjer som tar sitt ansvar

Kostnad
Varje medlem betalar in en engångsavgift på 100:-/vuxen
Presentkassa 100:-/år
För ett barn är kostar det 800:-/månad
För syskonpar kostar det 1000:-/månad
Första månaden är avgiftsfri. Avgiften kan variera, detta bestäms vid årsmöte.

Inskolning
Tack vare att vi är en liten förskola med hög personaltäthet kan vi erbjuda inskolning när det passar barnen och deras familjer bäst. Tillsammans med föräldrarna lägger vi gemensamt upp en plan för inskolningen där vi utgår från barnets behov.